HLAVNÍ STRANA

KDO JSME

STANOVY

PROGRAM

AKCE PROTI SPT TELECOM - 1998

ZÁCHRANA NEMOCNICE

Kontakt
E-mail

Seznam


ATLAS

                                                                                                                                                                                                                 
     

OBČANÉ VYSOKÉHO MÝTA A OKOLÍ

OZVĚTE SE !!!


VZP, organizace, která sama málem čelila konkursnímu řízení, svévolně rozhodla, že vypoví smlouvu s vysokomýtskou nemocnicí a tím rozhodla o její likvidaci. V březnu příštího roku vyprší smlouva porodnici (jedna z mála, tří, která umožňuje porod do vodní lázně, a nadstandartní přístup jak k rodičkám, tak k jejich partnerům), gynekologii a dětskému oddělení, o rok déle bude přežívat chirurgické oddělení a interna. Vysoké Mýto, město s 12.000 obyvateli, přirozeným přírůstkem obyvatelstva a přirozenou spádovou oblastí dalších cca 20.000 lidí, ležící na frekventované mezinárodní silnici, kde dochází k častým nehodám, bude tímto krokem odsouzeno k pomalému ale jistému úpadku.

Vyzýváme tímto vás, kterým záleží na rozkvětu města Vysokého Mýta a na rozvoji celé přirozené vysokomýtské oblasti, aby se aktivně připojili k protestům, snažícím se ukázat nesmyslnost a totální neadekvátnost rozhodnutí VZP.

A jaké máme možnosti jako řádní občané České Republiky ??? Můžeme se každý sám za sebe obrátit na VZP, ministerstvo zdravotnictví, na členy Senátu České Republiky, zvolené za volební okrsky ve kterých celá spádová oblast vysokomýtské nemocnice leží, na námi zvolené zástupce do Sněmovny Parlamentu České Republiky. Také na zástupce "sedmé velmoci", na zástupce masmédií.

Petice postrádají smysl, drtivou většinou je nikdo ani nečte, natož aby se zajímal o řešení. Avšak když se ozveme každý sám za sebe, a svými slovy vyjádříme nesouhlas s krokem VZP a svoji žádost o nápravu vzniklé situace, donutíme příslušná místa alespoň k nějaké činnosti. Co vzbudí více pozornosti ? Jedna obálka, obsahující papír s pěti tisíci podpisy, či pět tisíc obálek, faxů a e-mailů ?

Pište, faxujte a mailujte. Pište své zkušenosti s vysokomýtskou nemocnicí. Posílejte kresby svých dětí. To je první krok, který můžeme udělat pro záchranu nemocnice. A je snad nad slunce jasné, že nemocnice nám to bohatě vrátí zpět !!!


Adresa VZP Ústí nad Orlicí:
Budova Galen
Smetanova 1390
Ústí nad Orlicí
562 01

fax.: 0465/526102


Adresa úřadovny VZP Vysoké Mýto:
B. Závady 116
Vysoké Mýto
566 01
Adresa ministerstva zdravotnictví:
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4
Praha 2
128 01

fax.: 02/24972111
e-mail: mzcr@mzcr.cz


Adresa na senátora za Vysoké Mýto
Bohumila Čada
Tvardkova 1191
Ústí nad Orlicí
562 01